Despre proiect

Despre platformă

Indicatori de outcome Indicatori de outcome

-100% utilizatori INTEGRA instruiți

- 96% cadre didactice și cadre didactice auxiliare certificate în tehnici de lucru cu studenții în risc

- 90 % studenți absolvenți ai trainingului de empowerment

-100% consilieri privind cariera absolvenți curs perfecţionare în tehnici inovative

-200 exemplare Ghid de bune practici pentru echitate în educaţie redactate, tipărite și distribuite

-1 platformă INTEGRA funcțională

-2 rapoarte de cercetare despre echitatea socială

-3 fişe de disciplină de cursuri opționale sau facultative pe tematica echitații sociale, elaborate

-1 strategie și 1 plan de măsuri în domeniul echitații cu buget anual dedicat supus spre aprobare Senatului Universitar.