Despre proiect

Despre platformă

Indicatori de output Indicatori de output

-750 studenți în risc de excluziune înregistrați în platforma informatică integrată de consiliere, comunicare și incluziune socială (INTEGRA)

-75 de studenți în risc major de excluziune identificați, consiliați și orientați socioocupațional prin INTEGRA

-75 de studenți participanți la training de empowerment

-15 studenți voluntari implicați în cercetarea echității

-80 participanți la cursuri de instruire utilizare INTEGRA (50 de cadre didactice, 20 de cadre didactice auxiliare și 10 consilieri)

-55 angajați ai Universității participanți la training pe tema adaptării activității la nevoile studenților în risc (20 de cadre didactice auxiliare, 35 de cadre didactice)

-10 consilieri privind cariera, perfecționați în tehnici inovative în domeniul incluziunii