Despre proiect

Despre platformă

Descrierea platformei Descrierea platformei

 Platforma INTEGRA este un instrument informatic integrat de consiliere, comunicare şi incluziune socială, utilizat cu scopul reducerii excluziunii sociale a studenţilor şi a riscului de abandon al studiilor.
 
Aceasta dispune de o bază de date care permite înregistrări de ordinul zecilor de mii, privind situaţia studenţilor, o parte dintre acestea fiind înregistrări active ale căror informaţii sunt disponibile utilizatorilor curenţi, în mod diferenţiat, în funcţie de dreptul de acces. Completarea de informaţii în baza de date se face de anumite categorii de utilizatori.
 
Pe lângă posibilităţile de utilizare a informaţiei din baza de date, platforma dispune şi de două module interactive, Modulul Comunicare şi Modulul Consiliere, accesibile în mod distinct de diferitele tipuri de utilizatori, module care preiau şi transmit informaţii către anumite câmpuri din baza de date şi care asigură comunicarea între utilizatori, respectiv sprijinul studenţilor aflaţi în risc de abandon.
 
Mesajele trimise prin intermediul platformei suportă hyperlink-uri şi fişiere ataşate, permiţând transmiterea de copii, mai multor destinatari selectaţi de către utilizator. De asemenea, prin intermediul platformei se generează mesaje automate prin e-mail, de tip notificare a utilizatorilor privind activităţile/mesajele de pe platformă.
 
Pe lângă contul de Administrator, platforma permite accesul diferenţiat a patru categorii de utilizatori, generând următoarele conturi şi interfeţe: Cont Student (fiecărui utilizator de acest tip îi corespunde o înregistrare din baza de date), Cont Consilier, Cont Tutore şi Cont Secretar.
 
Platforma permite de asemenea, generarea şi imprimarea mai multor tipuri de rapoarte, scopul final al acestora fiind identificarea studenţilor în risc, precum şi a celor tutoriaţi şi consiliaţi prin intermediul platformei.